تهدید نمایندگان قزوین توسط یک سایت اصلاح طلب - پایگاه خبری شاخص
کد خبر: 74806
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۴ - ۲:۰۷
شاخص : سایت فریادگر با انتشار خبری از بازدیدکنندگان خود خواسته تا اسم نمایندگان مخالف برجام هسته ای را در ذهن به یاد بسپارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص، سایت اصلاح طلب تندرو “فریادگر” با انتشار مطلبی با تیتر “اسامی این ۸۱ نماینده را به خاطر بسپارید” در صدد برآمده تا ضمن تخریب چهره این نمایندگان در اذهان عمومی، موذیانه از بازدیدکنندگان خود بخواهد که در دوره بعد مجلس به این افراد رای ندهند.

در این لیست ۸۱ نفره نام نمایندگان استان قزوین نیز درج شده و در واقع نویسنده مطلب، این افراد را باعث توقف مذاکرات هسته ای دانسته است.

دراین خبرآمده است: زمانی که مذاکرات هسته ای جریان داشت، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی ۳ فوریتی برای ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ تهیه و تدوین کردند که البته در نهایت به تصویب نرسید.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، این نمایندگان در صدد توقف مذاکرات هسته ای بودند؛ مذاکراتی که در نهایت منجر به لغو تحریمها شد. شاید بد نباشد چند ماه پس از تهیه این طرح سه فوریتی، اسامی ۸۱ نماینده ای را که این طرح را امضا کردند به خاطر بسپاریم تا اگر در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی قصد داشتند دوباره کاندیدا شوند، با چشمان بازتری رای بدهیم.
اسامی ۸۱ نماینده مخالف مذاکرات هسته ای که طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته ای را در روزهای خساس و سرنوشت ساز مذاکرات هسته ای تهیه و روز ۲۲ اردیبهشت ۹۴ تقدیم هیات رییسه مجلس کردند به شرح ذیل است :
.۱ ﺟﻮﺍﺩ ﮐﺮﯾﻤﯽﻗﺪﻭﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺸﻬﺪ
.۲ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﻢ
.۳ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽﺩﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﯿﻦﺷﻬﺮ
.۴ ﺣﺴﻦ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
.۵ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺒﻮﯾﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۶ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺫﻭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﯿﺮﺍﺯ
.۷ ﺣﺒﯿﺐ ﺁﻗﺎﺟﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻨﺪﺭ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻭﺍﻣﯿﺪﯾﻪ
.۸ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﭘﮋﻣﺎﻥﻓﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﮐﻼﺕ
.۹ ﻣﻮﺳﯽ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﯾﺮ ﻭﮐﻨﮕﺎﻥ
.۱۰ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻮﺛﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۱۱ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﺮﻡﺁﺑﺎﺩ
.۱۲ ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺰﻭﯾﻦ
.۱۳ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﻼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۱۴ ﺭﻭﺡﺍﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۱۵ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻃﺎﻫﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮔﺮﮔﺎﻥ
.۱۶ ﻋﻠﯽﺍﺻﻐﺮ ﺯﺍﺭﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۱۷ ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۱۸ ﻣﻮﺳﯽ ﻏﻀﻨﻔﺮﺁﺑﺎﺩﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻢ
.۱۹ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﯿﺮﺍﻧﻮﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ
.۲۰ ﺩﺧﯿﻞﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺭﻉﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﯾﺰ
.۲۱ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽﻧﮋﺍﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻼﯾﺮ
.۲۲ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺮﺍﺭﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ
.۲۳ ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻣﺤﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻨﻘﺮ ﻭ ﮐﻠﯿﺎﯾﯽ
.۲۴ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ
.۲۵ ﺳﯿﺪﺷﮑﺮﺧﺪﺍ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ
.۲۶ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺷﺮﻓﯿﻪ
.۲۷ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪﯼ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۲۸ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪﯼ ﻣﻮﺳﻮﯼﻧﮋﺍﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﺷﺘﺴﺘﺎﻥ
.۲۹ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻨﻈﺮﯼ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎﻗﺖ
.۳۰ ﺣﺠﺖﺍﻟﻠﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻭ ﺩﻟﻔﺎﻥ
.۳۱ ﻓﺮﺝﺍﻟﻠﻪ ﻋﺎﺭﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺟﯿﺮﻓﺖ
.۳۲ عیسی امامی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ گرگان
.۳۳ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ
.۳۴ ﻋﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥﭘﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ
.۳۵ ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺒﺮﯾﺰ
.۳۶ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻟﯿﮕﻮﺩﺭﺯ
.۳۷ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻧﺠﻒﺁﺑﺎﺩ
.۳۸ ﺑﯿﮋﻥ ﻧﻮﺑﺎﻭﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۳۹ ﻣﻬﺪﯼ ﻋﯿﺴﯽﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﮑﺎﺏ
.۴۰ ﺭﻭﺡﺍﻟﻠﻪ ﺑﯿﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ
.۴۱ ﺳﯿﺪﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺸﻬﺪ
.۴۲ ﺯﻫﺮﻩ ﻃﺒﯿﺐﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۴۳ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺁﻗﺎﺗﻬﺮﺍﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۴۴ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﻮﯼﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ
.۴۵ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺤﻼﺕ
.۴۶ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻣﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﻬﻨﻮﺝ
.۴۷ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺋﯿﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ
.۴۸ ﺭﻭﺡﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻮﺋﯿﻦﺯﻫﺮﺍ
.۴۹ ﻣﻬﺪﯼ ﮐﻮﭼﮏﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۵۰ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
.۵۱ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ
.۵۲ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺴﺮﻭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪﺭﯾﻪ
.۵۳ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﯿﺎﯾﯽﻧﮋﺍﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﻭﺟﺒﻼﻍ
.۵۴ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺸﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ
.۵۵ ﮐﺎﺭﻥ ﺧﺎﻧﻠﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ
.۵۶ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺎﻟﺶ
.۵۷ ﺷﻬﺮﻭﺯ ﺍﻓﺨﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻠﮑﺎﻥ
.۵۸ ﺭﺟﺐ ﺭﺣﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ
.۵۹ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺁﻟﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۶۰ ﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﯿﺮﮐﺎﻇﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.۶۱ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺘﺎﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮏ
.۶۲ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻮﺩﺍﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ
.۶۳ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﺴﺮﻭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ
.۶۴ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭﻩﮔﺰ
.۶۵ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎﺗﯿﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﯿﺠﺎﺭ
.۶۶ ﯾﻮﻧﺎﺗﻦ ﺑﺖﮐﻠﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺁﺷﻮﺭﯾﺎﻥ
.۶۷ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺏ
.۶۸ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭘﻮﺭﻣﺨﺘﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﮐﺒﻮﺩﺭﺁﻫﻨﮓ
.۶۹ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭ
.۷۰ ﻣﺨﻤﺪﺭﺿﺎ ﭘﻮﺭﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﺮﻣﺎﻥ
.۷۱ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺠﺎﺩﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ فریمان و ﺳﺮﺧﺲ
.۷۲ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﯿﮕﻠﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﻘﺰ ﻭ ﺑﺎﻧﻪ
.۷۳ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ
.۷۴ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺳﺎﻣﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
.۷۵ ﺳﯿﺪﺑﻬﻠﻮﻝ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﯿﺎﻧﻪ
.۷۶ ﺍﻟﯿﺎﺱ ﻃﺎﻫﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻗﻠﯿﺪ
.۷۷ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﯿﺮﻭﺯﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ نطنز
.۷۸ ﺳﯿﺪﺳﻌﯿﺪ ﺯﻣﺎﻧﯿﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺩ
.۷۹ ﻣﺮﺍﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻧﻬﺒﻨﺪﺍﻥ
.۸۰ ﻋﻠﯽﻧﻌﻤﺖ ﭼﺎﺭﺩﻭﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻼﯾﺮ
.۸۱ سید سکینه عمرانى نماینده سمیرم

مطالب مرتبط

یک پاسخ به “تهدید نمایندگان قزوین توسط یک سایت اصلاح طلب”

  1. امیران گفت:

    دستشون درد نکنه با این روشنگری که کردند ما حتما به این سه نفر رای خواهیم داد . و امید واریم بجای نفر چهارم که اسمش در این افشا گری نیست یک فرد لایق کاندید شود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار