سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

انتخابات | انتخابات قزوین | سایت انتخابات قزوین | اخبار انتخابات شورا قزوین

استانداری قزوین | سایت استانداری قزوین

اخبار بوئین زهرا

اخبار قزوین

خبر قزوین

دانشگاه آزاد بوئین زهرا

شبکه اجتماعی

کلوپ

وبلاگ

ثبت اینترنتی و روزانه کیفیت و کلر سنجی آب شرب قزوین

شاخص نیوز : با توجه به راه‌اندازی سامانه «مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کار» به آدرس http://samanehjmb.behdasht.gov.ir نتایج کیفیت و کلرسنجی آب شرب شهر قزوین به ‌صورت روزانه توسط مراکز بهداشتی ـ درمانی این شهر به صورت اینترنتی ثبت می شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شاخص نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این کار با توجه به وظیفه نظارتی این دانشگاه در برنامه ریزی و اجرای فرآیند کلرسنجی برای اطمینان از عملکرد مناسب سیستم گندزدایی و اطمینان از سلامت میکروبی آب آشامیدنی انجام می شود.

بر این مبنا، چون کلرسنجی به عنوان یکی از وظایف اصلی و مهم بازرسان بهداشت محیط در حوزه کنترل کیفی آب آشامیدنی باید در مکان های مختلف و به صورت شبانه روزی انجام شود، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در راستای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای مناسب این وظیفه و همچنین دسترسی سریعتر و آسانتر به نتایج به دست آمده، سامانه مذکور را راه اندازی کرده است.

مطالب مشابه