سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

انتخابات | انتخابات قزوین | سایت انتخابات قزوین | اخبار انتخابات شورا قزوین

استانداری قزوین | سایت استانداری قزوین

اخبار بوئین زهرا

اخبار قزوین

خبر قزوین

دانشگاه آزاد بوئین زهرا

شبکه اجتماعی

کلوپ

وبلاگ

ثبت اينترنتي و روزانه كيفيت و كلر سنجي آب شرب قزوين

شاخص نیوز : با توجه به راه‌اندازي سامانه «مديريت بازرسي مركز سلامت محيط و كار» به آدرس http://samanehjmb.behdasht.gov.ir نتايج كيفيت و كلرسنجي آب شرب شهر قزوين به ‌صورت روزانه توسط مراكز بهداشتي ـ درماني اين شهر به صورت اينترنتي ثبت مي شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شاخص نیوز به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، اين كار با توجه به وظيفه نظارتي اين دانشگاه در برنامه ريزي و اجراي فرآيند كلرسنجي براي اطمينان از عملكرد مناسب سيستم گندزدايي و اطمينان از سلامت ميكروبي آب آشاميدني انجام مي شود.

بر اين مبنا، چون كلرسنجي به عنوان يكي از وظايف اصلي و مهم بازرسان بهداشت محيط در حوزه كنترل كيفي آب آشاميدني بايد در مكان هاي مختلف و به صورت شبانه روزي انجام شود، مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت در راستاي ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در اجراي مناسب اين وظيفه و همچنين دسترسي سريعتر و آسانتر به نتايج به دست آمده، سامانه مذكور را راه اندازي كرده است.

مطالب مشابه