عکس/کودکان مجروح در بمباران حلب - پایگاه خبری شاخص
آخرین اخبار