عکس/ ماشین یکی از اعضای تیم مذاکره کننده - پایگاه خبری شاخص
آخرین اخبار