فراخوان جذب نیروهای شرکتی - پایگاه خبری شاخص
کد خبر: 158105
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱
دانشگاه علوم پزشكی قزوین اعلام کرد
شاخص : دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوين به منظور تامين نيروي انسانی مورد نياز مرکزمديريت حوادث و فوريتهاي پزشكی استان در نظر دارد نیرو جذب نمايد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی شاخص، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکزمدیریت حوادث و
فوریتهای پزشکی استان در نظر دارد به شرح ذیل به صورت خرید خدمات )شرکتی ( از طریق مصاحبه علمی ، انجام تستهای تخصصی
مربوطه و گزینش جذب نماید.

عنوان شغلی محل جغرافیایی
جنسیت
تعداد مورد نیاز شرایط احراز
زن مرد
کارشناس یا کاردان
فوریتهای پزشکی
سطح استان ۴۵نفر

دارابودن گواهینامه کاردانی یا کارشناسی در رشته
فوریتهای پزشکی و بیهوشی

دارابودن گواهینامه پایه ۲ رانندگی
تبصره: داوطلبانی که فاقد گواهینامه پایه ۲ رانندگی می باشند ، در صورت قبولی در آزمون ، بایستی ضمن ارائه تعهد محضری نسبت به دریافت
گواهینامه مذکور ) تا پایان یکسال از زمان آزمون( اقدام نمایند. بدیهی در صورت عدم ارائه گواهینامه فوق الذکر جذب نامبرده کان لم یکن
خواهد شد.

داوطلبان می توانند جهت ثبت نام، مدارک خود را حداکثر لغایت پایان وقت اداری روز شنبه ٩۶/١١/٢٨ به اداره کارگزینی دانشگاه به آدرس
قزوین – خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، ستاد دانشگاه علوم پزشکی، کد پستی٣۴١٩٩١۵٣١۵ بصورت پست سفارشی ارسال نمایند.به
مدارکی که پس از تاریخ تعیین شده تحویل پست گردیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط عمومی:

ا- داشتن تابعیت ایران
۲-تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
۳ -التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
۴-انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی
۵ -عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
۶ -نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۷-داشتن سالمت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن جذب می شوند ) طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه
طب کار دانشگاه و شرکت های طب کار دارای مجوز قانونی

شرایط اختصاصی:
– حداکثر سن متقاضی ۳۵ سال برای کاردانی و ۴٠ سال برای کارشناسی می باشد.
-دارای سالمت کامل جسمانی و روانی )مطابق ضوابط مربوطه و دستوالعمل ها(.
-دارای حداقل قد ١۶۵ سانتی متر.
تبصره:اندازه گیری قد و BMI ، تست آمادگی جسمانی ، آزمایشات پاراکلینیکی و…. پس از قبولی داوطلب در مصاحبه علمی اولیه
انجام خواهد پذیرفت.
کلیه داوطلبین واجدالشرایط مجاز به شرکت در مصاحبه می باشند لیکن داوطلبین بومی مطابق با شرایط ذیل از اولویت در جذب
نیرو برخوردار می باشند.

– شرایط مشمولیت بومی استان:
۱ -محل تولد متقاضی یا همسر وی در استان قزوین باشد.
۲ -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح که در استان قزوین شاغل و یا بازنشسته باشد.
۳ -داوطلب ، پدر ، مادر و یا همسر داوطلب حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه ) در قبال اشتغال( در استان قزوین را داشته باشد.
تبصره۵ :داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود) موضوع بندهای ۳و۲ )استفاده نمایند که زمان تحقق موضوع ) اشتغال،
بازنشستگی و یا پرداخت حق بیمه ( مربوط به پس از تاریخ تولد داوطلب باشد.
تبصره ۲ :مبنای استان برای تعیین بومی بودن ، آخرین تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
-متقاضی در زمان شرکت در فراخوان می بایست شاغل نباشدومتعهد گرددباتوجه به نیازمرکزمدیریت حوادث درسطح استان
خدمت نماید.
-به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.

مدارک مورد نیاز:
تکمیل برگ درخواست شغل )با دقت و خط خوانا تکمیل گردد( تصویر برابراصل شده تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و یا معافیت از
خدمت سربازی، مدرک تحصیلی، پایان طرح و یا معافیت از انجام طرح ،گواهینامه پایه ۲ رانندگی.

ارائه اصل فیش واریزی )به مبلغ٣٠٠٠٠٠ ریال به شماره حساب٣٧١۶٨۵۵١ بنام دانشگاه علوم پزشکی قزوین) ضمنا مبلغ واریزی قابل استرداد نمی باشد

توضیحات:
چنانچه متقاضیان دارای شرایط ذیل بوده و مدارک مربوطه را به همراه سایر مدارک الزم ارسال نمایند از امتیاز مربوطه در پذیرش ، برخوردار خواهند بود:
-ایثارگران شامل:)آزادگان،جانبازان، رزمندگان ) با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها(، فرزندان معظم شهدا و جانبازان، برادران و خواهران شهدا(
– فرزند ان کارکنان شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی قزوین
– دارا بودن سوابق تجربی مرتبط

انتهای پیام/ ۱۳۰۰

منبع: علوم پزشکی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار