فواید گریه کودکان - پایگاه خبری شاخص
کد خبر: 93111
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۹:۴۶
پای درس امام صادق(ع)
شاخص : حضرت امام صادق(ع) فرمود: بشناس‌ای مفضل منفعت گریه اطفال را و بدان که در دماغ اطفال رطوبتی هست که اگر بماند علت‌ها و دردهای عظیم در ایشان احداث می‌نماید.
به گزارش پایگاه شاخص نیوز ، حضرت امام صادق(ع) فرمود: بشناس‌ای مفضل منفعت گریه اطفال را و بدان که در دماغ اطفال رطوبتی هست که اگر بماند علت‌ها و دردهای عظیم در ایشان احداث می‌نماید مانند کوری و امثال آن، پس گریه این رطوبت را از سر ایشان فرود می‌آورد و باعث صحت بدن و سلامتی ابصار ایشان می‌گردد، پس چنانجه طفل به گریه منفع می‌گردد و بر پدر و مارد منفعت آن پنهان است و ایشان سعی می‌کنند که او را ساکت گردانند و به هر حیله می‌خواهند او را خاموش کنند که از گریه باز ایستد به سبب آنکه نمی‌دانند که گریه برای او اصلح است و عاقبتش نیکوتر است.

همچنین جایز است که در بسیاری از چیزها منفعت‌ها باشد که ملحدان که مذمت تدبیر خالق می‌کنند- ندانند و اگر بدانند و بفهمند این معنی را حکم نخواهند کرد بر چیزی از چیزهای عالم که در آن منفعتی نیستف به سبب آنکه حکمت آن را ندانند زیرا که بسیاری از آنها که منکران نمی‌دانند عارفان می‌دانند؛ و بسی از آنها که علم مخلوق از آن قاصر است، علم حق تعالی به آن احاطه کرده است.

و اما آبی که از دهان اطفال جاری می‌شود، در اکثر اوقات سبب دفع رطوبتی می‌گردد که اگر در ابدان ایشان بماند هر آینه احداث دردهای عظیم در ایشان نماید چنانچه می‌بینی کسی را که رطوبت بر او غالب می‌شود یا دیوانه و مخبط(۱) می‌شود، یا به فلج و لغوه و شباه آن مبتلا می‌گردد، پس خداوند علیم در کودکی مقرر گردانیده که این رطوبت از دهان ایشان دفع شود تا موجب صحت ایشان در بزرگی گردد.

و تفضّل کرده است بر خلق خود به آنچه جاهند به حکمت آن و لطف کرده است بر ایشان به آنچه نمی‌دانند آن را و اگر بشناسند نعمتهای او را بر خود، هر آینه تفکر در آنها مشغول گرداند ایشان را از ارتکاب معصیت او، منزه است خداوندی که بزرگ و کامل است نعمتهای او بر مستحقان و غیر ایاشن از خلق بی‌پایان و بلندتر است از آنچه می‌گویند مبطلان و ملحدان، بلندی بسیار.

۱-کسی که عقل سالم نداشته باشد.
کتاب دانستنیهای شگفت انگیز خلقت – ص ۲۶
ترجمه علامه مجلسی

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار